Silifoz ve AKFORT® 4165 Size Hangi Yararları Sağlar?

İşlenmemiş sular çoğu kez borularda, kazanlarda ve diğer tesisatlarda aşınmalara sebep olmaktadır. Bazı sular başta kalsiyum ve magnezyum tuzları olmak üzere çözünmüş durumda mineraller içerir. Bu tip sulara sert sular denir.

Sert sular su sistemlerinde kireç oluşumuna ve korozyona neden olur. Bu durum problemlere ve daha yüksek enerji tüketimine yol açar. Tıkanmış boruların yenilenmesi gerekebilir.

Yumuşak sular ise metalleri şiddetle aşındırır ve korozyona neden olur. Bunun sonucunda ise şebeke suyu kahverengi akar. Borularda sızıntılar ve patlamalar meydana gelebilir.

Silifoz / AKFORT® 4165 kireç oluşumunu engeller ve korozyonu durdurur. Ürünlerimizin çalışma prensibi, çok düşük polifosfat konsantrasyonlarının metalik yüzeylerde kireç birikimini yavaşlatmak için yeterli olmasına dayanır. Ürünlerimizin fosfat ve silikat içermesi nedeniyle Silifoz / AKFORT® 4165 metal yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak korozyonu da engellemektedir. Bu olumlu etkilerden yararlanmak için 2-3 ppm'lik ürün konsantrasyonu yeterlidir.

Kireç ve korozyon problemleri, galvanize boruların yanı sıra bakır borularda da yaşanmaktadır. Hatta plastik borularda dahi kireç birikimleri ve tortulaşmalar görülmektedir.

Ayrıca Silifoz / AKFORT® 4165; eski borulardaki mevcut kireç birikintileri, pas ve kireç tabakalarını kısmen de olsa yavaş yavaş çözer.

Bir fikir vermesi açısından, kazanlarda ısıtma yüzeylerinin üzerindeki 1 mm'lik kireç tabakasının enerji tüketimini yaklaşık % 15 oranında artırdığı söylenebilir.